Antal Jarolím: Laboratoř Evropské unie 2/2018

Sborník sylabů nejlepších diplomových prací s tematikou Evropské unie

Sborník – NEPRODEJNÉ

 

 
Editor Jarolím Antal 
Formát C5
Počet stran  174
Jazyk čeština, angličina
Rok vydání 2018
Vydavatelé:
Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
     ISBN 978-80-245-2315-6
Evropská komise, Úřad pro publikace
     Linguistic version Media/Volume Catalogue number ISBN DOI
     24 BOOK TISKOVÁ VERZE/
Volume_01
JM-03-19-940-24-C 978-92-76-14135-8 10.2775/176644
     24 PDF VERZE PDF/
Volume_01
JM-03-19-940-24-N 978-92-76-14134-1 10.2775/885596