Abrhám Josef; Zemanová Štěpánka: Politické aspekty prosazování ekonomických priorit českého předsednictví v Radě EU 10/2009

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1590-8

 
Editor Josef Abrhám; Štěpánka Zemanová
Počet stran 18
Jazyk čeština, angličtina
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2009