Vltavská Kristýna: ESOP 2020

Excelentní studentské odborné práce

Sborník – NEPRODEJNÉ


Součástí výtisku jsou dvě CD: Bakalářské práce 2020 a Seminární práce 2020

 

ISBN 978-80-245-2320-0

 
Editor Kristýna Vltavská
Počet stran  56
Jazyk čeština, angličtina
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2020