Zukalová Sabina: Programy doktorského studia platné od 2018

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-2292-0

 
Editor Sabina Zukalová
Počet stran  70
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2018