International business operations

Autor / editor: Sato Alexej, Halík Jaroslav, Hinčica Vít
Rok vydání: 2020
ISBN: 978-80-245-2362-0 (e-book), 978-80-245-2205-0 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání v elektronické podobě (2020), první dotisk 1. vydání v tištěné podobě (2019)
Jazyk publikace: angličtina
Počet stran: 168
Fakulta: FMV
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS.cz
Dostupnost: k zakoupení

Předchozí vydání / dotisky:
ISBN 978-80-245-2205-0, VŠE, first reprint of the first edition, 2019, 168 pages, B5
ISBN 978-80-245-2205-0, VŠE, first edition, 2017, 168 pages, B5

Abstract:
The book provides a compact overview on different operations used in international trading. It is useful not only for those who have little experience with international trading, but also for those who want to extend, compare or enhance their knowledge. In the publication, special attention is paid to trading in the European Union. The book is enriched with several realistic case studies that can be used in class.

Anotace:
Kniha poskytuje kompaktní přehled různých operací využívaných v mezinárodním obchodování. Je užitečná nejen pro ty, kteří nemají s mezinárodním obchodováním velké zkušenosti, ale i pro ty, kteří si chtějí rozšířit, porovnat nebo aktualizovat své znalosti. V publikaci je zvláštní pozornost věnována obchodování v Evropské unii. Kniha je dále obohacena o několik realitu simulujících případových studií, které mohou být využívány na hodinách.

International business operations
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: