Vybrané osobnosti české žurnalistiky 1848–2015 (portréty a ukázky z děl)

Anotace: Čítanka je složena z komentovaných ukázek a portrétů 32 významných osobností české žurnalistiky v letech ohraničených z počátku působením Karla Havlíčka Borovského (1848) a na konci úmrtím Ludvíka Vaculíka. Kritériem výběru byla především originalita těchto novinářů, často působících i na půdě beletrie, někdy dokonce poesie. Vesměs jde o osobnosti nesmazatelně zapsané v dějinách českého … Pokračování textu Vybrané osobnosti české žurnalistiky 1848–2015 (portréty a ukázky z děl)