Pokyny pro autory

Loga ke stažení
Návod na tvorbu použitých zdrojů
Pořadí rubrik v publikaci

Zlom v Nakladatelství Oeconomica

Publikace B5 – sazba v nakladatelství
Elektronické publikování (PDF, EPUB, MOBI, AZW)

Zlom autor

Publikace ve formátu B5 se vzorem
Skripta ve formátu A4
Slovníky a sborníky ve formátu A5
Časopisy ve formátu C5 se vzorem
Příprava CD

Na VŠE se používá jednotný formát a jednotný vzhled obálky a vnitřních stran pro:

Jednotný formát Jednotný vzhled obálky Jednotný vzhled vnitřních stran
publikace B5 ano ano
skripta A4 ano ne
slovníky A5 ano ne
sborníky A5 ne ne
časopisy C5 ano ano