Skripta 2020

Fakulta financí a účetnictví (F1)
 1. Roubíčková, J.; Pelák, J. a kol.: Účetnictví I. – Sbírka příkladů a úloh k procvičení
  ISBN 978-80-245-2128-2, VŠE, čtvrtý dotisk 1. vydání, 2020, A4, 102 stran, 65 Kč      B
 2. Svoboda, M.: Příklady z účetnictví státní správy a samosprávy
  ISBN 978-80-245-2361-3 (e-kniha), VŠE, 1. vydání v elektronické podobě, 86 stran, 74 Kč      B
 3. Müllerová, L.; Šindelář, M.: Účetnictví obchodních společností v různých právních formách
  ISBN 978-80-245-2370-5 (e-kniha), VŠE, 1. vydání v elektronické podobě, 180 stran, 158 Kč      B
 4. Dušek David: Základy oceňování nemovitých věcí
  ISBN 978-80-245-2372-9 (e-kniha), VŠE, 1. vydání v elektronické podobě, 155 stran, 133 Kč      I
 5. Hlaváč Jiří: Fúze a akvizice – proces nákupu a prodeje firem
  ISBN 978-80-245-2373-6 (e-kniha), VŠE, 1. vydání v elektronické podobě, 134 stran, 102 Kč      M
Fakulta mezinárodních vztahů (F2)
 1. Němec, J.; Fleissner, K.: Politické systémy
  ISBN 978-80-245-2371-2 (e-kniha), VŠE, 1. vydání v elektronické podobě, 130 stran, 128 Kč      B
 2. Boháček, M.; Kříž, R.; Soušková, M.; Spirit, M.; Votava, T.: Vybrané otázky práva pro arts management
  ISBN 978-80-245-2374-3 (e-kniha), VŠE, 1. vydání v elektronické podobě, 248 stran, 202 Kč      B
 3. Peterková J.: Tvorba diplomové práce
  ISBN 978-80-245-2375-0 (e-kniha) , VŠE, 1. vydání v elektronické podobě, 82 stran, 20 Kč     I
Fakulta podnikohospodářská (F3)
 1. Jiří Fotr, Jiří Hájek, Lucie Vrbová: Počítačová podpora manažerského rozhodování
  ISBN 978-80-245-2376-7 (e-kniha) , VŠE, 1. vydání v elektronické podobě, 192 stran, 200 Kč     M
Fakulta informatiky a statistiky (F4)
 1. Hronová, S., Hindls, R.: Sbírka příkladů z národního účetnictví
  ISBN 978-80-245-2347-7, VŠE, 2. přepracované vydání, 2020, A4, 158 stran, 260 Kč       M
Fakulta managementu (F6)
 1. Jánský, J. a kol.: Soubor úloh pro cvičení z Manažerské ekonomiky
  ISBN 978-80-245-2270-8, VŠE, druhý dotisk 1. vydání, 2020, A4, 66 stran, 113 Kč       M

 

Zkratky:

B  – určeno pro bakalářské studium
C  – určeno pro celoškolské studium
– určeno pro doktorské studium
I   – určeno pro inženýrské studium
M – určeno pro magisterské studium