Zouhar, J.; Krkošková, Š; Ráčková, A.: Základy ekonometrie v příkladech

 

ISBN 978-80-245-1708-7, Calamarus s r. o., 2. přepracované vydání, 2010, 276 stran, A4

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
bakalářské