Zelenka, V., Zelenková, M.: Konsolidovaná účetní závěrka – Příklady a úlohy k procvičení


ISBN 978-80-245-2256-2, VŠE, první dotisk 3. přepracovaného vydání, 2019, 238 stran, A4Zelenka_Konsolidovana

Předkládané skriptum je studijním materiálem předmětu Konsolidovaná účetní závěrka. Tento materiál zahrnuje zejména příklady a případové studie, které jsou probírány na cvičeních uvedeného předmětu. Skriptum rovněž zahrnuje příklady, které poslouží studentům k jejich samostatné přípravě. Učební pomůcka vhodně doplňuje základní předepsanou literaturu daného kurzu Konsolidace účetních výkazů – Principy a praktické aplikace autorů Zelenka, Zelenková. Záměrem vydání těchto skript je poskytnout zejména studentům (ale i případným jiným zájemcům, kteří pracují s výše zmíněnou knihou) možnost získat nezbytné dovednosti pro sestavení konsolidovaných účetních závěrek.
V závěru skript jsou uvedeny výsledky vybraných úloh u příkladů, u nichž se předpokládá, že budou řešeny při domácí přípravě studentů nebo samostatné práci dalších čtenářů.

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
magisterské

 

Předchozí vydání/dotisky:
ISBN 978-80-245-2256-2, VŠE, 3. přepracované vydání, 2018, 238 stran, A4
ISBN 978-80-244-2161-9, VŠE, 2. přepracované vydání, 2016, 212 stran, A4

ISBN 978-80-244-2090-2, VŠE, 1. vydání, 2015, 208 stran, A4