Zazvonil, Z.: Odhad hodnoty pozemků

 

ISBN 978-80-245-1211-2, VŠE, 3. dotisk 1. vydání, 2012, 202 stran, A5

Kniha představuje komplexní pohled na problematiku oceňování stavebních pozemků a obsahuje podrobný popis metod, technik, procedur a aplikací, které při jejich oceňování mohou přijít v úvahu. Publikace obsahuje i kapitoly vztahující se k nákladovému přístupu a věcné hodnotě, k dělení hodnoty nemovitostí na pozemky a stavby pro účely účetnictví a je v ní zařazena také kapitola o aplikačních možnostech statistiky, tentokrát na téma časové řady. Domníváme se, že zmíněná publikace naznačuje v mnohém směr, kterým by se mělo oceňování pozemků do budoucna ubírat, a že základní prvky jejího obsahu by měly patřit k profesní výbavě odhadců a znalců zaměřených na oceňování nemovitostí.

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro
IOM

 

Předchozí vydání/dotisky:

ISBN 978-80-245-1211-2, VŠE, 2. dotisk 1. vydání, 2009, 201 stran, A5