Vorlíček, J.: Úvod do ekonomie veřejného sektoru

 

ISBN 978-80-245-1419-2, VŠE, 1. vydání, 2008, 384 stran, A5

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
bakalářské