Vlček, M.; Vacura, M.: Vybrané texty z politické filosofie 2. díl. Komentovaná čítanka z filosofie dějin a společnosti

 

ISBN 978-80-245-1485-7, VŠE, 2. přepracované vydání, 2009, 114 stran, A4

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
bakalářské