Vlček, M., Vacura, M.: Úvod do filosofie společnosti a dějin. Antologie z děl vybraných myslitelů


ISBN 978-80-245-2039-1, VŠE, 2. přepracované vydání, 2014, 152 stran, A4Vlček_Vacura_Uvod do filosof společn

Předkládané vydání filosofické čítanky je souhrnem vybraných textů myslitelů reprezentujících problematiku filosofie společnosti a dějin. První uvedená etapa de facto splývá s klasickým rozdělením filosofie – období počíná historicky Platónem a končí někde po polovině 19. století.

 

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
bakalářské

 

Předchozí vydání/dotisky:

ISBN 978-80-245-1785-8, VŠE, 1. vydání, 2011, 150 stran, A4