Vlček, M.; Kunca, T.; Vacura, M.: Úvod do filosofie. Vybrané texty


ISBN 978-80-245-1538-0, VŠE, 1. dotisk 1. vydání, 2012, 120 stran, A4Vlček_Uvod do filos_Vybran texty_2012

Skriptum Úvod do filosofie přibližuje formou komentované čítanky rozhodující mezníky západní filosofické tradice
s ohledem na noeticko – metodologické aspekty filosofie. V učebnici najdeme výňatky ze základních děl autorů, kteří výrazně zasáhli do vývoje uvedené problematiky počínaje zakladateli klasického filosofování, jimiž jsou Platón a Aristotelés, a konče rozhodujícími mysliteli dané problematiky ve 20.stol. jako Husserl, Wittgenstein či Carnap

 

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
bakalářské

 

Předchozí vydání/dotisky:

ISBN 978-80-245-1538-0, VŠE, 1. vydání, 2009, 142 stran, A4