Synek, M., Mikan, P., Vávrová, H.: Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce


ISBN 978-80-245-1819-0, VŠE, 3. přepracované vydání, 2011, 70 stran, A4 Synek_Jak psát diplom_2011

Tato učební pomůcka má pomoci studentům při zpracování jejich seminárních, bakalářských a diplomových prací, studentům doktorského studia při psaní doktorských disertačních prací a účastníkům různých kurzů při psaní jejich závěrečných prací. Má jim naznačit postup při zpracování a ukázat, jak bakalářská, diplomová, seminární, doktorská resp. jiná písemná práce má po obsahové i formální stránce vypadat.

 

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
celoškolské

 

Předchozí vydání/dotisky:

(Synek, M.; Sedláčková, H.; Vávrová, H.: Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce)
ISBN 978-80-245-1212-9, VŠE, 2. přepracované vydání, 2007, 66 stran, A4
ISBN 80-245-1052-9, VŠE, 1. vydání, 2006, 66 stran, A4