Svobodová, H., Mejdrech, V.: Provozní management – příklady


ISBN 978-80-245-2227-2, VŠE, 2. dotisk
3. vydání, 2019, 98 stran, A4

Sbírka příkladů je určena především pro studenty předmětu Provozní management. Navazuje a rozšiřuje konkrétními 75 příklady základní i doporučenou literaturu předmětu.
Pro snazší orientaci obsahuje každá kapitola velmi stručné vymezení poznatků z teorie i praxe, resp. vztahů v kontextu daných tematických okruhů, dále řešené vzorové příklady a příklady k procvičení. Vzorové příklady slouží jako typová řešení stejné nebo obdobné problematiky.

 

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
bakalářské

 

Předchozí vydání/dotisky:

ISBN 978-80-245-2227-2, VŠE, 1. dotisk 3. vydání, 2018, 98 stran, A4
ISBN 978-80-245-2227-2, VŠE, 3. vydání, 2017, 98 stran, A4
ISBN 978-80-245-1845-9, VŠE, 1. dotisk 2. přepracovaného vydání, 2014, 96 stran, A4Svobodava_Mejdrech_Provozní mana_příkl
ISBN 978-80-245-1845-9, VŠE, 2. přepracované vydání, 2012, 96 stran, A4
ISBN 978-80-245-1637-0, VŠE, 1. vydání, 2010, 92 stran, A4