Stádník, B.: Teorie a praxe dluhopisů I


ISBN 978-80-245-1919-7, VŠE, 1. vydání, 2013, 142 stran, A4Stádník_Teorie a praxe dluhop I

Teorie a praxe dluhopisů I pojednává o jednom z nejvýznamnějších instrumentů finančních trhů – dluhopisech.
V textu je vedle pojednání o praktických aspektech nakládání s dluhopisy kladen důraz i na jejich matematický popis, který je nezbytný pro pochopení všech souvislostí.
V první části jsou ujednoceny a rozvedeny některé záležitosti finanční matematiky, které jsou v praxi na dluhopisy aplikovány.
Druhá část je podrobným rozborem parametrů dluhopisů, včetně nejrůznějších užívaných způsobů kalkulace výnosů a citlivosti ceny na úrokovou míru.
V třetí části se zabýváme obchodováním s dluhopisy, jeho riziky, vývojem tržní ceny a faktory, které ji ovlivňují. Podrobněji se věnujeme i současným modelům finančních trhů, které lze na vývoj tržní ceny dluhopisů aplikovat.
Ve čtvrté části pojednáváme o oceňování dluhopisů.

 

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
inženýrské