Šmídová, R.: Finanční analýza a plánování podniku. Sbírka neřešených příkladů


ISBN 978-80-245-1851-0, VŠE, 2. dotisk 3. vydání, 2013, 54 stran, A4Šmídová_Fin analýza a plán_Sb neřeš příkl

Ve finanční analýze tvoří výpočet příkladů základ poznatků ze cvičení.
Výklad se opírá o údaje z účetních výkazů fiktivních firem.
Příklady z finančního plánování mají formu rastru, do kterého se vyplňují plánované údaje.

 

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
bakalářské

 

Předchozí vydání a dotisky:

ISBN 978-80-245-1851-0, VŠE, 1. dotisk 3. vydání, 2013, 54 stran, A4 (Šmídová, Radana)
ISBN 978-80-245-1851-0, VŠE, 3. vydání, 2012, 54 stran, A4 (Šmídová, Radana)
ISBN 978-80-245-1195-5, VŠE, 2. dotisk 2. vydání, 2010, 54 stran, A4 (Grünwald, Rolf; Korbová, Radana)
ISBN 978-80-245-1195-5, VŠE, 1. dotisk 2. vydání, 2009, 54 stran, A4 (Grünwald, Rolf; Korbová, Radana)
ISBN 978-80-245-1195-5, VŠE, 2. přepracované vydání, 2007, 54 stran, A4 (Grünwald, Rolf; Korbová, Radana)
ISBN 80-245-0911-3, VŠE, 1. dotisk 1. vydání, 2006, 58 stran, A4 (Grünwald, Rolf; Korbová, Radana)
ISBN 80-245-0911-3, VŠE, 1. vydání, 2005, 60 stran, A4 (Grünwald, Rolf; Korbová, Radana)