Šmídová, R.: Finanční analýza a plánování podniku. Cvičebnice


ISBN 978-80-245-2051-3, VŠE, 1. vydání, 2014, 72 stran, A4Šmídová_Finanční analýza a plán

Skriptum je zaměřeno na výpočty příkladů tvořící ve finanční analýze základ poznatků ze cvičení.
Výklad se opírá o údaje z účetních výkazů dvou fiktivních firem.
Příklady z finančního plánování mají formu rastru, do kterého studenti vyplňují plánované údaje. Diskuze pak přispěje k názornému objasnění úlohy finančního rozhodování při řízení podniku.

 

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
bakalářské