Skálová, J.: Účtování o cenných papírech – sbírka příkladů a testů

Skripta – tištěná kniha

 

ISBN 978-80-245-2303-3, VŠE, 2018, 1. vydání, 110 stran, A4

První část skript seznamuje čtenáře s jednotlivými typy cenných papírů, jejich rozdělením na dluhové a majetkové cenné papíry a podle rozhodnutí účetní jednotky o plánované době délky držby také na krátkodobé a dlouhodobé. Jsou zde také popsány základní operace s cennými papíry, jako je nákup, držba a prodej. Výklad je doplněn účtováním v tabulkách (předkontacemi). V další části najdou čtenáři příklady k řešení pro jednotlivé druhy transakcí s cennými papíry, včetně jejich nákupu, prodeje, přecenění, ale i výplaty podílů na zisku či nepeněžité vklady. Rozsah probírané látky pokrývá transakce investora do cenných papírů, studenti budou seznámeni s různými variantami nabytí cenných papírů, budou řešit přecenění k datu účetní závěrky, výnosy z cenných papírů, účetní i daňové důsledky prodeje. Problematika zasahuje i do sféry emitenta cenných papírů, takže řada příkladů bude řešena z obou pohledů, což čtenářům přinese komplexní pohled na problematiku. Titul je určen posluchačům kurzu 1FU454 Účtování cenných papírů a je koncipován jako pracovní sešit sloužící potřebám výuky.

 
Vazba brožovaná
Formát 210 x 297 mm
Jazyk čeština
Doporučeno pro
magisterské studium na VŠE v Praze
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica