Skálová, J.: Sbírka příkladů pro výuku předmětu Daně v účetnictví II

Skripta – tištěná kniha

 

ISBN 978-80-245-2271-5, VŠE, 2018, 1. vydání, 130 stran, A4

Skripta obsahují příklady na procvičení probírané látky u předmětu Daně v účetnictví II, který je vyučován na magisterském stupni studia Fakulty financí a účetnictví. Najdete zde příklady od základní úpravy účetního výsledku hospodaření na daňový základ, účtování o splatné i odložené dani, posuzování různých oblastí aktiv a pasiv z daňového hlediska. Mezi nejzajímavější patří kapitoly o účetních a daňových souvislostech vkladu a prodeje podniku a přeměn obchodních společností (fúzí a rozdělení). Skripta obsahují také řadu testových otázek k probírané problematice.

 
Vazba brožovaná
Formát 210 x 297 mm
Jazyk čeština
Doporučeno pro
magisterské studium na VŠE v Praze
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica