Šikýř, M., Němec, O.: Управление персоналом организации


ISBN 978-80-245-1933-3, VŠE, 1. vydání, 2013, 132 stran, A4Šikýř_Upravlenie personalom_2013

Učební text seznamuje s osvědčenými zásadami a postupy personálního řízení v moderní organizaci, objasňuje klíčovou roli personálního řízení při dosahování strategických cílů organizace a představuje základní personálních činností, které ovlivňují konkurenceschopnost organizace v globální ekonomice. Studenti specializace si osvojí znalosti a dovednosti důležité pro úspěšný výkon práce manažera, především z oblasti organizace personálního řízení, vytváření a analýzy pracovních míst, personálního plánování, obsazování volných pracovních míst, řízení pracovního výkonu, hodnocení, odměňování a vzdělávání pracovníků, vytváření pracovních podmínek a motivace pracovníků.

 
Jazyk publikace ruština
Určeno pro studium
celoškolské