Scholleová, H.; Machek, O.: Kvantitativní nástroje pro Arts management


ISBN 978-80-245-2025-4, VŠE, 1. vydání, 2014, 198 stran, A4Scholleova_Machek_Kvantit nástr pro AM

Tato skripta slouží jako text pro studenty prvního ročníku bakalářského studia oboru Arts management. Skripta pokrývají svým rozsahem základní témata aplikované matematiky, která absolventům umožní řešit racionálními postupy ekonomické problémy tak, aby byli schopni v praktických úlohách matematizovat slovně zadaný problém a následně ho pomocí kvantitativních nástrojů vyřešit.

 

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
bakalářské