Šantrůček, J.: Pohledávky, jejich cese a hodnota

 

ISBN 978-80-245-1920-3, VŠE, 3. aktualizované vydání, 2012, 200 stran, B5

Jedná se o třetí aktualizované vydání publikace, která původně vyšla v roce 2000 a v roce 2005 pak vyšlo její druhé aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Publikace obsahuje originální ucelenou a propracovanou metodiku pro oceňování pohledávek pro účely jejich cese. Velká pozornost je opět věnována různým faktorům, které hodnotu pohledávky ovlivňují, a způsobům, jak je do ocenění promítnout. Knížka obsahuje také dvě rozsáhlé případové studie a naznačuje možnost využití regresní analýzy pro ocenění pohledávek.

 

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro
IOM