Roubíčková, J., Pelák, J. a kol.: Účetnictví I. – Sbírka příkladů a úloh k procvičení


ISBN 978-80-245-2128-2, VŠE, 3. dotisk prvního vydání, 2019, 102 stran, A4 Roubíčková_Pelák_Ucetnictvi sbirka

Tato skripta jsou učební pomůckou určenou studentům úvodního kurzu účetnictví. Jejich úkolem je seznámit studenty se základní účetní terminologií a metodickými prvky, které účetnictví používá a návazně na to se základy účetního výkaznictví. Obsahem každé kapitoly jsou řešené příklady, na nichž se studenti mohou naučit způsob zobrazení uvedené problematiky v účetnictví a tyto znalosti si pak ověřit na úlohách k řešení (s uvedením dílčích výsledků).

 

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
bakalářské

 

Předchozí vydání a dotisky:
ISBN 978-80-245-2128-2, VŠE, 2. dotisk prvního vydání, 2018, 102 stran, A4
ISBN 978-80-245-2128-2, VŠE, 1. dotisk prvního vydání, 2017, 102 stran, A4

ISBN 978-80-245-2128-2, VŠE, 1. vydání, 2015, 102 stran, A4