Roubíčková, J. a kol.: Sbírka příkladů z účetnictví I.


ISBN 978-80-245-1890-9, VŠE, 1. vydání, 2012, 194 stran, A4Roubíčková_Sbírka příkla z účet I_2012

Sbírka je určena studentům základního kurzu účetnictví. Obsahuje řešené příklady, které usnadní pochopení probírané látky. Na ně navazují neřešené úlohy k postupnému procvičování problematiky.
Tématicky je první část sbírky věnována především bilancování aktiv a zdrojů jejich krytí, sestavení rozvahy a variantám systému účtů, které umožní sestavit výsledovku s účelovým nebo druhovým členěním nákladů.
Druhá část sbírky je zaměřena na jednotlivé položky aktiv a pasiv, na jejich účetní zachycení a rozvahové vykázání. Samostatnou kapitolu tvoří výkaz peněžních toků a souhrnné příklady.

 

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
bakalářské