Rotport, M.; Fišerová, M.; Berková, K.: Didaktika základů účetnictví


ISBN
978-80-245-1837-4, VŠE, 1. vydání, 2011, 142 stran, A4Rotport_Didaktika základů účet_2011

Skripta Didaktika základů účetnictví se zabývají didaktickými otázkami výuky účetnictví na obchodních akademiích a dalších středních školách, na nichž se účetnictví vyučuje. Skripta mají dvě části. První část (kapitola 1) je věnována obecným otázkám výuky předmětu účetnictví, druhá část (zbývající kapitoly) se zabývá konkrétním didaktickým rozborem vybraných kapitol základů účetnictví. Skripta jsou určena pro studující oboru učitelství ekonomických předmětů na VŠE. Mohou je dobře využít i vyučující účetnictví na středních školách.

 

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
inženýrské