Rotport, M., Fišerová, M., Berková, K.: Didaktika účetnictví


ISBN 978-80-245-2095-7, VŠE, 1. vydání, 2015, 120 stran, A4Rotport_Didaktika

Skripta se zabývají didaktickými otázkami výuky předmětu Účetnictví na středních odborných školách, zejména na obchodních akademiích. V první části jsou didakticky rozebrány dva tematické celky ze základů účetnictví (1. koncentrický okruh). Druhá část se zabývá didaktickým rozborem tří vybraných tematických celků 2. koncentrického okruhu. Třetí část je potom věnována využití projektového a problémového vyučování při výuce účetnictví.
Skripta jsou určena pro studující hlavní i vedlejší specializace učitelství ekonomických předmětů, pro studující v doplňkovém pedagogickém studiu absolventů vysokých škol a pro učitele účetnictví na středních školách, zejména na obchodních akademiích.

 

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
bakalářské, magisterské