Řezanková, H.; Lőster, T.: Úvod do statistiky


ISBN 978-80-245-1514-4, VŠE, 2. dotisk 1. vydání, 2012, 112 stran, A4Řezanková_Úvod do statist_2012

Cílem učebního textu je seznámit studenty se základy vědního oboru statistika. Skripta se zaměřují jednak na statistické metody a postupy, jednak na problematiku pořizování dat a přípravu datových souborů projejich analýzu pomocí vybraných softwarových produktů. Součástí je řada řešených i neřešených příkladů. Cílem textu je umožnit získání základních znalostí v oblasti analýzy dat jako nástroje ke kvalitnímu rozhodování v
ekonomické praxi.

 

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
bakalářské

 

Předchozí vydání/dotisky:

ISBN 978-80-245-1514-4, VŠE, 1. dotisk 1. vydání, 2010, 112 stran, A4
ISBN 978-80-245-1514-4, VŠE, 1. vydání, 2009, 112 stran, A4