Randáková, M. a kol.: Finanční účetnictví v České republice


ISBN 978-80-245-2076-6, VŠE, 1. vydání, 2015, 228 stran, A4Randákova_2015_Finan

Skriptum Finanční účetnictví v České republice svou obsahovou náplní představuje ucelenou soustavu učiva, jehož cílem je pochopit účetní informační systém obchodních korporací v ČR. Při zpracování skripta autoři kromě účetní regulace v ČR brali rovněž v úvahu českou daňovou i právní regulaci.

Skriptum se skládá z 10 vzájemně navazujících kapitol a vzorových souvislých příkladů, na kterých si studenti mohou ověřit získané znalosti.

 

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
bakalářské