Randáková, M. a kol.: Finanční účetnictví pro podnikatele v příkladech


ISBN 978-80-245-1852-7, VŠE, 1. dotisk 4. přepracovaného vydání, 2013, 134 stran, A4Randáková_2013_Finanč účetnictví pro podnik v příkl

Skriptum má na samotný úvod zařazeny opakované příklady.
Další kapitoly jsou věnovány např. problematice dlouhodobého majetku, a to jeho pořízení, odpisování, technickému zhodnocení a cenným papírům, pohledávkám a dluhům, vlastnímu kapitálu v kapitálových společnostech.

 

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
celoškolské

 

Předchozí vydání/dotisky:

ISBN 978-80-245-1852-7, VŠE, 4. přepracované vydání, 2012, 134 stran, A4 – bakalářské studium
ISBN 978-80-245-1565-6, VŠE, 1. dotisk 3. vydání, 2011, 122 stran, A4 – bakalářské studium
ISBN 978-80-245-1565-6, VŠE. 3. přepracované vydání, 2009, 122 stran, A4 – bakalářské studium
ISBN 978-80-245-1400-0, VŠE, 2. přepracované vydání, 2008, 120 stran, A4 – bakalářské studium
ISBN 978-80-245-1239-6, VŠE, 1. vydání, 2007, 136 stran, A4 – bakalářské studium