Peterková, J.: Tvorba diplomové práce


ISBN
978-80-245-1791-9, VŠE, 2. přepracované vydání, 2011, 82 stran, A5Peterková_Tvorba dopl_2011

Publikace seznamuje čtenáře s problematikou tvorby diplomové práce. Představuje stručného průvodce procesem tvorby od samotného charakteru diplomové práce a nároků na ni kladených, přes výběr tématu a stanovení cíle práce k důležitým momentům jako je práce se zdroji informací a citace a odkazy na tyto zdroje. Závěrečná část je věnována například stylistické úpravě či formálním náležitostem diplomové práce. Kniha je určena především studentům inženýrského stupně studia na VŠE, může však posloužit i dalším čtenářům a tvůrcům kvalifikačních prací během vysokoškolského studia.

 

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
inženýrské

 

Předchozí vydání/dotisky:

ISBN 978-80-245-0776-7, VŠE, 1. dotisk 1. vydání, 2007, 88 stran, A5
ISBN 80-245-0776-5, VŠE, 1. vydání, 2004, 88 stran, A5