Pelikán, J.; Chýna, V.: Kvantitativní management


ISBN 978-80-245-1830-5, VŠE, 1. vydání, 2011, 320 stran, A4pelikán_Kvanit man

Učební text obsahuje kvantitativní metody na podporu rozhodování při řízení ekonomických subjektů. Jde o metody založené na matematickém modelování a řešení modelů matematickými metodami s podporou odpovídajícího software. V textu je podán široký přehled nejužívanějších metod a modelů popsaných populárně s řadou příkladů a případových studií, které mohou být inspirací pro potenciální uživatele těchto nástrojů.

 

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
bakalářské