Nováková, Š.: Reforma účetnictví ve vybraných účetních jednotkách, I. díl Účetnictví příspěvkových organizací


ISBN 978-80-245-1923-4, VŠE, 1. dotisk 2. přepracovaného vydání, 2014, 168 stran, A4Nováková_Reforma ucet_1

Předložená skripta reflektují závazné legislativní změny, ke kterým došlo v rámci transformace účetnictví státní správy a samosprávy v oblasti příspěvkových organizací. Skripta jsou určena problematice státních i obecních příspěvkových organizací a čtenář je v textu vždy upozorněn na případné rozdíly. Součástí textu je i sbírka příkladů, aby měl každý možnost si ověřit, zda dané problematice dobře porozuměl. Přiložená účtová osnova a závazné účetní výkazy přispívají k celkovému pochopení věcných návazností v účetnictví příspěvkových organizací.

 

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
bakalářské

 

Předchozí vydání/dotisky:

ISBN 978-80-245-1923-4, 2. přepracované vydání, 2013, 168 stran, A4Nováková_Reforma učetn_2013

 

 

 

 

 

 


ISBN 978-80-245-1757-5, 1. vydání, 2011, 166 stran, A4Nováková_Reforma účet I díl_2011