Nováková, E.: Politik und Diplomatie auf Deutsch


ISBN 978-80-245-2056-8, VŠE, 1. vydání, 2014, 168 stran, A4Nováková_politik und Diplomatie auf Deu

Cílem skript je seznámit studenty s odborným jazykem politiky a diplomacie, rozvinout všestranně jejich jazykové dovednosti.
Skripta předpokládají dobrou znalost obecné němčiny.
Texty vycházejí z originálních německy psaných pramenů. K usnadnění práce s odbornými texty jsou určeny rozsáhlé slovníky na konci každé lekce a shrnutí v závěrečný německo-český slovník.

 

 
Jazyk publikace němčina, čeština
Určeno pro studium
bakalářské