Němec, J.; Fleissner, K.: Politické systémy

ISBN 978-80-245-2288-3, VŠE, 1. vydání, 2018, 130 stran, A4

Titul je učební oporou předmětu „Politické systémy” vyučovaného na Vysoké škole ekonomické v Praze. Důraz je kladen na ty oblasti širokého pole analýzy politických systémů, které jsou relevantní pro mezinárodní vztahy a diplomacii v dnešní době, jako jsou např. různé podoby politických režimů, základní institucionální nastavení politických systémů a jejich stabilita, stejně jako působení dílčích aktérů a faktorů, jako např. politických stran nebo kolektivních identit.

 

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
bakalářské