Mužík, V.: Stavitelství se zaměřením na základy oceňování nemovitostí


ISBN 978-80-245-2007-0, VŠE, 1. vydání, 2013, 340 stran, A4mužík_Stavitelství_2013

Hlavním cílem je seznámit studenty, kteří mají jiné než technické vzdělání s problematikou stavebnictví obecně a iniciovat tak jejich zájem o hlubší studium stavitelství včetně sjednocení základních znalostí se zaměřením na oceňování nemovitostí.

 

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro
IOM