Müllerová, L., Skálová, J.: Sbírka příkladů a testů na daně v účetnictví


ISBN 978-80-245-2021-6, VŠE, 1. vydání, 2014, 104 stran, A4Mullerova skálova_Sbírla příkadů a testu na ndaně

Sbírka příkladů a testů na daně v účetnictví obsahuje testové otázky a příklady z jednotlivých oblastí účetnictví, které mají dopad na účtování o splatné a odložené dani a o dani z přidané hodnoty. Využívá se na cvičení u předmětu 1FU350 jako doplňková literatura k přednáškám.

 

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
bakalářské