Müllerová, L.; Skálová, J.: Případové studie a testy na daně v účetnictví


ISBN 978-80-245-1849-7, VŠE, 1. vydání, 2012, 118 stran, A4Mullerova_Skálová_Případové studie a testy_2012

Skriptum se tematicky člení na účetní legislativu, prováděcí vyhlášky, které rozpracovávají zákon o účetnictví pro různé právní formy účetních jednotek a na daňovou legislativu. Každá kapitola je zakončena testem.

 

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
bakalářské