Müllerová, L., Šindelář, M.: Účetnictví podnikatelů v různých právních formách


ISBN 978-80-245-2041-4, VŠE, 4. aktualizované vydání, 2014, 196 stran, A4Mullerova Sindelar_Ucetnictvi podnik_2014

Skriptum je aktualizované z důvodu rekodifikace občanského a obchodního práva, ke které došlo od roku 2014. Nastaly změny terminologické, ale i věcné.
Upravují je dva nové zákony:
– zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
– zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Nový občanský zákoník reguluje vše, co se týká obecného práva občanského, ale upravuje také základní pojmy podnikatelského světa.

 

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
bakalářské

 

Předchozí vydání:

Účetnictví podnikatelů
ISBN 978-80-245-1747-6, 3. aktualizované vydání, 2011, 168 stran, A4

Účetnictví podnikatelů (Fyzické osoby, Obchodní společnosti, Sbírka úloh a testů s výkladem)
ISBN 978-80-245-1553-3, 2. přepracované vydání, 2009, 206 stran, A4

Účetnictví podnikatelů (Fyzické osoby, Obchodní společnosti)
ISBN 80-245-0860-5, 1. vydání, 2005, 168 stran, A4