Mildeová, S.: Systémová dynamika: tvorba modelu


ISBN 978-80-245-1842-8, VŠE, 1. vydání, 2011, 150 stran, A4Mildeová_Syst dyn_2011

Skriptum vycházející z principů zkušenostního učení seznamuje s praktickými aplikacemi systémové dynamiky především v oblasti hospodářských organizací a jejich informační strategie. Systémová dynamika spoléhá na modelování. Problémy, resp. systémy, jsou vizualizovány a formalizovány. Čtenář projde všemi etapami systémově dynamického modelování, od úplných začátků až po vytvoření uživatelského simulátoru, jež je manažerským autoreportem nad všemi prvky. Trénink získaných znalostí a naučených dovedností je praktikován pomocí případových studií v prostředí specializovaných software Powersim a Vensim.
Text navazuje na práce System Dynamics Group a Massachusetts Institute of Technology (MIT).

 

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
inženýrské