Marešová, M.: Dictionary to Market Leader. Intermediate Business English


ISBN 978-80-245-1749-0, VŠE, 2. přepracované vydání, 2011, 166 stran, A5Marešová_Dictionary to market_2011

Tento slovník vznikl jako doplněk k učebnici Market Leader Intermediate Business English (New Edition). Měl by usnadnit učení a opakování slovní zásoby v této učebnici použité.
Je rozdělen do 2 částí: v první části jsou slova řazena podle výskytu v daných lekcích, ve druhé části abecedně.

 

 
Jazyk publikace angličtina, čeština
Určeno pro studium
bakalářské

 

Předchozí vydání/dotisky:

ISBN 978-80-245-1546-5, 1. dotisk 1. vydání, 2010, 166 stran, A5
ISBN 978-80-245-1546-5, 1. vydání, 2009, 166 stran, A5