Malá, I.: Vybrané kapitoly z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky


ISBN 978-80-245-1829-9, VŠE, 2., přepracované vydání, 2011, 168 stran, A4Malá_vybran kap z teor

Text je určen pro studenty předmětu magisterského navazujícího studia Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika 2. Skripta se skládají ze tří částí, v první části obsahují řešené příklady z teorie pravděpodobnosti a matematické statistky opakující látku z bakalářského studia. Druhá část se zabývá tématy z teorie pravděpodobnosti (obsahuje kapitoly věnované rozdělením náhodných veličin, vektorů a jejich transformacím, limitním větám a rozdělení uspořádaného vektoru). Třetí část je věnována matematické statistice a obsahuje kapitoly věnované výběrům z vícerozměrných rozdělení a jejich charakteristikám, odhadům parametrů rozdělení a úsudkům o parametrech vícerozměrného normálního rozdělení.

 

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
inženýrské

 

Předchozí vydání/dotisky:

ISBN 978-80-245-1613-4, 1. vydání, 2009, 150 stran, A4Malá_vybran kap z teor_2009