Lorenc, M. a kol.: Jak na případové studie – Stručný průvodce k výuce pomocí případových studií, psaní případových studií

Skripta – e-kniha (pdf)
ISBN 978-80-245-2017-9, VŠE, 1. vydání, 2014, 73 stran

Případové studie jsou velmi často používanou metodou interaktivní výuky na prestižních amerických business schools a jsou využívány i v podmínkách českého vysokého školství. Případovou studii lze zjednodušeně definovat jako popis reálné situace, která nutí její účastníky učinit rozhodnutí, přijmout výzvu, využít příležitost, vyřešit problém nebo čelit hrozbě. Tento průvodce vychází ze zkušeností autorů i z jejich pokusů o výuku na základě případových studií.

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
doktorské