Křivan, M.: Úvod do umělých neuronových sítí


ISBN 978-80-245-2024-7, VŠE, 3. přepracované vydání, 2014, 44 stran, A4Křivan_Úvod do umel neuron sití

Cílem skripta je seznámit čtenáře s funkcí a způsobem učení základních modelů umělých neuronových sítí typu „feedforward“, pracujících v diskrétním čase, takových jako asociativní paměti, kompetiční model s Kohonenovou mapou a vstřícným šířením vah, či vícevrstvý perceptron. Po úvodu seznamujícím s principem funkce biologických neuronových sítí následuje obecná definice umělé neuronové sítě a souvisejících pojmů, dále jsou uvedeny matematické rozbory jednotlivých modelů, aplikovatelných na úlohy klasifikace, rozpoznávání a diagnostika, predikce časových posloupností, komprese a kryptování informací, shlukové analýzy a filtrace šumu.

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
magisterské

 

Předchozí vydání a dotisky:

ISBN 978-80-245-1321-8, VŠE, 2. přepracované vydání, 2008, 44 stran, A4 – inženýrské studium