Králová Alena a kolektiv: Vybrané kapitoly z pedagogicko-psychologické a didaktické přípravy vysokoškolských učitelů

Skripta – tištěná kniha

 

ISBN 978-80-245-2268-5, VŠE, 1. vydání, 2018, 116 stran, A4

Tento titul je určený především začínajícím vysokoškolským učitelům Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří chtějí získat základní teoretickou průpravu z pedagogiky, pedagogické psychologie, oborové didaktiky, ale i předmětových didaktik ekonomických předmětů.
V kapitolách lze nalézt charakteristiku uvedené problematiky, cesty, jak problematiku do vyučovacího procesu implementovat a ukázky možností tvořivé aplikace moderních strategií do výuky ekonomických předmětů vysokých škol.

 
Vazba brožovaná
Formát 210 x 297 mm
Jazyk čeština
Doporučeno pro
magisterské studium na VŠE v Praze
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica