Králová, A., Berková, K.: Materiály k didaktice ekonomiky a účetnictví


ISBN 978-80-245-2123-7, VŠE, 1. vydání, 2015, 106 stran, A4Králová_Materiály

Předložená skripta jsou určena pro studenty oboru učitelství odborných ekonomických předmětů ve všech formách studia a pro učitele předmětu ekonomiky a účetnictví na všech středních školách, zejména na obchodních akademiích. Jsou rozdělena do tří částí. První část se zabývá modelováním a plánováním vyučovací jednotky. Zde se mají čtenáři dozvědět, jak přistoupit k naplánování a tvorbě efektivní přípravy vyučovací hodiny, jsou zde naznačeny některé rady pro začínající učitele při jejich prvních pedagogických výstupech. Druhá část je zaměřena na aplikaci vybraných vyučovacích metod na konkrétní učivo z předmětů ekonomika a účetnictví. Ukázky metod jsou seřazeny podle využívaných vyučovacích metod ve školní praxi – od tradičních (verbálně reprodukčních) až po metody z oblasti koncepce problémového vyučování. Ukázky příkladů jsou vyznačeny kurzívou či ohraničením. Třetí část je orientována na simulaci řízení vyučovací jednotky v předmětu ekonomika a účetnictví, zde jsou přiloženy vybrané ukázky metodických materiálů, které mohou posloužit jako vzor při tvorbě prvních příprav začínajících učitelů pro celou vyučovací jednotku, představují též návod pro tvorbu vzorových metodických materiálů.

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
magisterské