Koudelka Jan: Představy o těle ve spotřebním světě

Sborník – NEPRODEJNÉ – tištěná verze + CD

 

ISBN  978-80-245-1800-8

 
Editor Jan Koudelka
Počet stran  234
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2011