Košťálová, H.; Králová, T.; Lorenc, M.: Vybrané kapitoly pro rozvoj pedagogických dovedností


ISBN 978-80-245-1653-0, VŠE, 1. dotisk 1. vydání, 2012, 98 stran, A5Košťálová_Vybrané kap pro rozvoj pedag_2012

Skripta nabízejí inspiraci pro obohacení či oživení výuky zkušeným i méně zkušeným pedagogům.
V první části jsou na příkladech z vysokoškolského
prostředí představeny aktivizující metody výuky jako jsou diskuse, hraní rolí apod.
Druhá část se zaměřuje na nástroje z oblasti komunikačních a informačních technologií, které lze využívat v rámci výuky a které mohou zefektivnit komunikaci a spolupráci nejen mezi studentem
a vyučujícím.
Závěrečná, třetí část přibližuje téma hodnocení ve výuce – jaké mohou být cíle hodnocení, metody
a jaké principy. Rozebíráno je hodnocení studentů ze
strany pedagoga, ale stejně tak i hodnocení učitele, resp. výuky samotné.

 
Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
doktorské

 

Předchozí vydání/dotisky:

ISBN 978-80-245-1653-0, VŠE, 1. vydání, 2010, 98 stran, A5